فهرست منابع اینترنتی مرتبط با دکتر محمدرضا عسگری

عضو گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی منبع

سر گروه جراحی توراکس در اعضا متخصص بسته سرطان منبع

برگزارکننده چهل و سومین جلسه تومور بورد گوارش استان گیلان ۱۳۹۹ منبع

معرفی و برنامه دکتر محمدرضا عسگری در کلینیک امام رضا (ع)- مرکز آموزشی و درمانی پورسینا منبع

عضو شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات رازی منبع

گوگل اسکولار – بانک مقالات بین المللی منبع