یک بیماری نادر در عضله مری است که عبارت از ناتوانی اسفنکتر تحتانی مری (حلقه عضلانی بین انتهای پایین مری و معده) در باز شدن و عبور مواد غذایی به داخل معده می‌باشد. افراد مبتلا به بیماری آشالازی، در بلع غذا مشکل خواهند داشت.

درمان آشالازی از طریق مصرف دارو، اتساع اسفنکتر تحتانی مری با بالون و انجام جراحی لاپاروسکوپی جهت برش اسفنکتر (Esophagomyotomy) و یا تزریق بوتاکس انجام می‌شود. طی هر یک از این روش‌های درمانی، فشار اسفنکتر کاهش یافته و در نتیجه مواد غذایی به راحتی از مری به داخل معده وارد می‌شوند

آشالازی بیماری نادری است که اغلب در سنین ۲۵-۶۰ سالگی تشخیص داده می‌شودعلت ایجاد این بیماری شناخته شده نیست اما محتمل‌ترین علت این اختلال، تحلیل اعصاب مری است. بیماران مبتلا به آشالازی دو مشکل در ناحیه مری دارند. اول اینکه دو سوم تحتانی مری قادر نیست غذای موجود در مری را به سمت معده هدایت کند. دوم اینکه اسفنگتر تحتانی مری که در حالت عادی مانع برگشت غذای داخل معده به مری می‌گردد و باید هنگام عبور غذا شل باشد، قادر به شل شدن نیست و به همین دلیل غذا نمی‌تواند به معده وارد شود و پشت اسفنگتر باقی می‌ماند. به این ترتیب حجم زیادی از غذا و مایعات در ناحیه تحتانی مری انباشته می‌گردد و آنرا متسع می‌کند. آزردگى ناشى از غذاى باقیمانده ممکن است باعث بروز زخم‌هاى کوچک در دیواره مری شود