این عمل جراحی که ماحصل آن کوچک کردن شکم و حذف چربی اضافی آن است طی آن چربی و پوست اضافه برداشته شده و ظاهر برآمده شکم اصلاح می شود. این عمل ظاهر شما را بهبود داده و باعث اعتماد به نفس شما می شود. 

بهترین کاندید برای این عمل افرادی هستند که شکم های بزرگ و پرچربی دارند که پوست آنها آویزان و با رژیم غذایی یا برنامه ورزشی لاغر نمی شوند ولی در عین حال دیگر قسمتهای بدن آنها متناسب است. این جراحی بویژه برای خانمهایی که حاملگی های متعدد داشته اند و پوست شکم آنها دچار کشش شده و از طرفی عضلات شکمشان موقعیت طبیعی خود را ازدست داده توصیه می شود