درمان سرطان مری با توجه به مرحله بیماری و وضعیت بیمار ممکن است جهت کاهش درد و یا درمان صورت گیرد. اگر میزان گسترش سرطان محدود باشد می‌توان از طریق جراحی آن را برطرف نمود (Esophagectomy) این عمل جراحی در حال حاضر می تواند با روش لاپاروسکوپی انجام ‌گیرد.