تصویر مربوط به برداشتن تیروئید

تیروئید٬ هورمون تیروئید را ترشح می کند که تقریبا روی هر سیستمی از بدن تاثیر می گذارد. در بیماریهای تیروئید مانند بعضی از موارد پرکاری تیروئید٬ گواتر رترواسترنال٬ گواتر مولتی ندولر٬ ندولهای تیروئید و بیماریهای بدخیم نیاز به برداشتن قسمتی یا تمام تیروئید می باشد.