فیشر٬ ایجاد زخم در ناحیه مقعد می باشد که با درد و خونریزی تظاهر می کند. در موارد حاد٬ با درمان طبی بهبود پیدا می کند.  درمان موارد مزمن٬ اسفنکتروتومی داخلی می باشد. هموروئید٬ بالشتکهایی از بافت زیر مخاطی است که حاوی وریدچه ها٬ شریانچه ها و فیبرهای عضله صاف می باشد که معمولا با خونریزی و بیرون زدن پاکه های هموروئید از مقعد تظاهر می کند و در موارد ترومبوزه شدن٬ درد نیز ظاهر می شود. هموروئید به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود. هموروئید خارجی فقط در موارد علامتدار بودن درمان می شود. شدت هموروئید داخلی به چهاردرجه تقسیم می شود. در درجات اول و دوم هموروئید٬ خونریزی ممکن است با مصرف فیبرهای غذایی٬ شل کننده های مدفوع٬ خوردن آب فراوان(حداقل هشت لیوان در روز) و اجتناب از زور زدن هنگام اجابت مزاج بهبود یابد. تداوم خونریزی از هموروئیدهای درجه اول و دوم و در هموروئیدهای درجه سوم وچهارم درمان جراحی لازم است. برای درمان٬ پاکه های هموروئید باید برداشته شود و یا این پاکه ها با لیزر از بین برده شوند.