بیماری ترشح بیش از حد عرق در کف دست می باشد. هیپرهیدروز می تواند زیربغل٬ کف پاها٬ سر و صورت را نیز گرفتار کند. تعریق بیش از حد خودبخود انجام می شود و هیچ محرک هیجانی ندارد. جراحی توراکوسکوپیک زنجیره سمپاتیک٬ در درمان هیپر هیدروز اولیه بسیار موثر است.