بیماریهای خوش خیم و بدخیم ممکن است پستان را درگیر کند. بیماریهای خوش خیم پستان شامل کیست ها، فیبرآدنوم و آبسه های پستان می باشد. 

اگر کیست های پستان قابل لمس باشند اولین بررسی٬ نمونه برداری با سوزن (نیدل بیوپسی) می باشد. در تشخیص فیبرآدنوم سونوگرافی کمک کننده است و اگر سونوگرافی نتواند فیبرآدنوم را تشخیص دهد روش بعدی انجام نیدل بیوپسی می باشد. روشهای درمان برای فیبرآدنوم٬ برداشتن جراحی و یا تحت نظر گرفتن است. در آبسه های پستان٬ درمان شامل تخلیه جراحی و درمان آنتی بیوتیکی می باشد.

سرطان پستان٬ شایعترین سرطان در زنان می باشد. معمولا سرطان پستان با توده های پستان تظاهر می کند و با انجام نیدل بیوپسی به تشخیص می رسیم. درمان براساس گسترش تومور شامل برداشتن قسمتی یا تمام یک پستان٬ شیمی درمانی و رادیوتراپی می باشد.