نخستین پرسشی که پیش می آید درباره این نوع چاقی این است که چاقی کل بدن چیست؟ از نگاه متخصصین چاقی این نوع چاقی که همان چاقی مفرط یا مرضی است وقتی اتفاق می افتد که ضریب چربی بدن بالاتر از ۴۰ شود .معمولا این افراد دچار یک یا چند عارضه بیماری چاقی هستند.لذا بایستی با درمانهای جراحی مثل اسلیو معده، اسلیوساسی و یا بای پس معده درمان شوند