کیست هیداتید ریه در مناطقی که تماس مداوم بین انسان و سگ وجود دارد دیده می شود. کیست هیداتید در اثر خوردن آب و یا سبزیجات آلوده به مدفوع سگ مبتلا به کیست هیداتید ایجاد می شود. درمان کیست هیداتید ریه٬ برداشتن کیست به روش جراحی می باشد. درمان دارویی یک هفته قبل از جراحی شروع می شود وتا ۶-۳ بعد از جراحی ادامه داده می شود.