سمپاتکتومی در بیمار با تعریق بیش از حد کف دست

ویدیو آموزش جراحی سمپاتکتومی در بیمار با تعریق بیش از حد کف دست

بیشتر بخوانید

اسلیو چیست؟

اسلیو چیست؟ در این روش جراحی که به طریق لاپاروسکوپی صورت می گیرد قسمت عمده سمت چپ معده بیمار برداشته

بیشتر بخوانید

اسلیوساسی

در اسلیوساسی، بعداز انجام اسلیومعده ، روده باریک در ۲۵۰ سانتیمتری از دریچه ایلئوسکال به قسمت پایینی معده آناستوموز(وصل) می

بیشتر بخوانید

اسلیوگاسترکتومی

بیشتر بخوانید

لیزر لیپولیز و کرایولیپولیز

لیزر لیپولیز این سیستم لیزر که در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ در سازمان دارو و غذای آمریکا به تایید رسیده است،

بیشتر بخوانید

باندینگ چیست؟

در این روش از طریق لاپارسکوپ حلقه ای از جنس سلیکون دور معده قرار داده می شود که به توسط

بیشتر بخوانید

چاقی چیست؟

مقدمه  در قرن حاضر ، تغییر در شیوه زندگی ، رویکرد به شهرنشینی و صنعتی شدن ، با افزایش شیوع

بیشتر بخوانید