سمپاتکتومی در بیمار با تعریق بیش از حد کف دست

ویدیو آموزش جراحی سمپاتکتومی در بیمار با تعریق بیش از حد کف دست

بیشتر بخوانید

اسلیوگاسترکتومی

بیشتر بخوانید

اجرا فروشگاه میزبان و صائب خانزاده