سمپاتکتومی توراکوسکوپیک دوطرفه

بیشتر بخوانید

معده

عمل جراحی معمول‌ترین درمان برای سرطان معده است که می‌تواند به صورت باز یا لاپاروسکوپیک انجام شود  :  عمده عمل

بیشتر بخوانید