اسلیو چیست؟

اسلیو چیست؟ در این روش جراحی که به طریق لاپاروسکوپی صورت می گیرد قسمت عمده سمت چپ معده بیمار برداشته

بیشتر بخوانید

اسلیوساسی

در اسلیوساسی، بعداز انجام اسلیومعده ، روده باریک در ۲۵۰ سانتیمتری از دریچه ایلئوسکال به قسمت پایینی معده آناستوموز(وصل) می

بیشتر بخوانید

سمپاتکتومی توراکوسکوپیک دوطرفه

بیشتر بخوانید

معده

عمل جراحی معمول‌ترین درمان برای سرطان معده است که می‌تواند به صورت باز یا لاپاروسکوپیک انجام شود  :  عمده عمل

بیشتر بخوانید

کیسه صفرا

در مواردی که کیسه صفرا سنگ دارد و باعث ایجاد علامت شده باشد کیسه صفرا باید برداشته شود(کله سیستکتومی) که

بیشتر بخوانید

فیشر و هموروئید

فیشر٬ ایجاد زخم در ناحیه مقعد می باشد که با درد و خونریزی تظاهر می کند. در موارد حاد٬ با

بیشتر بخوانید

فتق

فتق ناحیه کشاله ران، جدار شکم و ناف، در اثر نقص در فاشیای جدار شکم ایجاد می شود که از

بیشتر بخوانید